BESTYRELSE

BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og gennemførelsen af foreningens aktiviteter i henhold til formålsparagraffen, herunder:

At tilvejebringe det økonomiske grundlag for foreningens øvrige virksomhed 

At forhandle praktiske og økonomiske vilkår med bands og solister.

At forestå markedsføring af foreningens øvrige aktiviteter.

At uddelegere opgaver til udvalg og frivillige.

Svaage Sørensen
Bar – Indkøb – Sceneopstiller

Foto/Sociale medier m.m.

Steen Kristiansen
Bar –
Indkøb – Sceneopstiller
m.m.

Jan Hartvig
Bar – Booker –
Sceneopstiller
m.m.

Jørn Bjerre
Formand – Økonomi

Webadministrator
Booker


m.m.


2014 JamSession © All rights reserved.