FORSIDE

t-music udøver sine aktiviteter i og omkring Beboer- og Aktivitetshuset Remisen i Tøjhushavekvarteret i Randers. Et af Beboer- & Aktivitetshuset Remisens formål er netop at støtte og fremme udbuddet af kulturelle aktiviteter i byen.


t-music’s formål er at styrke og støtte livemusikken i Randers, samt fremme kendskabet til forskellige musikalske genre. Foreningens musikprofil skal i princippet gerne afspejle forskellige musikalske genre i den udstrækning det er muligt


t-music modtager ikke nogen form for kommunal eller statslig økonomisk støtte, men ser det som en opgave at:
– hjælpe amatørudøvere til at optræde foran et publikum.
– samarbejde med andre musikforeninger eller lignende.


t-music arrangementer laves ofte i samarbejdet med musikere/bands, hvor bandet har indtægter på solgte billetter og t-music står for bar, lys og lydmand.


t-music’s arrangementer kræver stor planlægning i forhold til ledige datoer i REMISEN’s kalender, samt bandets muligeheder for at kunne spille på valgte dato.